RekryMarkkinointi palvelee työnhakijaa urapolun käännekohdassa | Blogi

RTK-Henkilöstöpalvelu

RekryMarkkinointi palvelee työnhakijaa urapolun käännekohdassa

18.05.2021

RekryMarkkinoinnin ratkaisu perustuu potentiaaliselle osaajalle kohdennettuun mainontaan digimarkkinoinnin keinoin, työnantajamielikuvan kehittämiseen ja hakemisen helppouteen. Ammatillista kehitystä hakevalle ja urapolkunsa askeleista kiinnostuneelle osaajalle viesti osuu juuri oikeassa kanavassa hänen eteensä odottamatta, mutta positiivisessa mielessä.

 

Positiivinen työnantajamielikuva sitouttaa rekrytointiprosessissa

”RekryMarkkinointia ei tehdä vain sopivien osaajien löytämiseksi avoimeen uramahdollisuuteen, vaan myös kehittämään yrityksen työnantajamielikuvaa. Lisäksi kohdennetulla kampanjalla saavutamme yritykselle näkyvyyttä ja tunnettuutta paikallisesti”, kertoo lukuisia RekryMarkkinoinnin kokonaisuuksia suunnitellut ja toteuttanut RTK-Henkilöstöpalvelun markkinointipäällikkö Hannu Juvonen.

”Ratkaisu palvelee jokaisen avoimen uramahdollisuuden esiintuomista – olipa kyse toimitusjohtajan tai tuotantotyöntekijän hausta”, hän jatkaa.

RekryMarkkinoinnin viestinviejänä toimii työnantajamielikuvavideo, jossa olennaista on realistisuus ja helposti samaistuttava näkökulma. Videon napakoissa haastattelupuheenvuoroissa työpäivänsä kulkua avaavat tulevan tiimin jäsenen työkaverit.

”Kun joukko osaajia pääsee kurkistamaan yrityksen kulisseihin verrokkihaastateltavan esittelemänä, on myös sitoutuminen rekrytointiprosessiin kokemuksemme mukaan korkeammalla tasolla”, Hannu kuvaa.

 

Tarinat rakentuvat videoiksi yhdessä ja viesti välittyy oikealle yleisölle

RekryMarkkinoinnin palvelu on asiakkaalle vaivaton prosessi. Kokonaisuus vie aikaa vain yhteisen suunnitteluhetken eli kohderyhmäanalyysin, muutaman sähköpostin ja kuvauspäivän verran.

”Valmiita ajatuksia toteutuksesta ei tarvitse olla, sillä meillä on käytössämme idearikas videokumppani. Yrityksen tarinat rakentuvat videoksi yhteistyöllä”, Hannu kertoo.

Valmis video saa näkyvyyttä sisältö- ja digimarkkinoinnin keinoin. Kampanjan kohdentamisen mahdollisuudet vievät viestin avoimesta työpaikasta juuri halutulle yleisölle ja sijainnille. Avaimet onnistuneeseen kohdentamiseen uutetaan kohderyhmäanalyysista – sen antina on arvokasta tietoa muun muassa yrityksen henkilöstöstä, tulevaisuuden tavoitteista ja vetovoimatekijöistä.

”Tavoittelemme henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita juuri siitä aiheesta, jota halutaan tuoda esiin videon välityksellä. Esimerkiksi haettaessa sosiaalista myyntitaitajaa on videon sisältö, kohdentaminen ja kanavavalinnat hyvin erilaiset verrattuna yksin työskentelevän tuotantotyöntekijän hakuun”, Hannu avaa kohdentamisen perusteita.

 

Onnistunut hakijakokemus tuotetaan tiedolla avoimesta tehtävästä

RekryMarkkinoinnin kampanjan kautta potentiaalinen osaaja ohjautuu RTK-Henkilöstöpalvelun verkkosivuille, jossa häntä on vastassa lisätietoa tehtävästä ja yrityksestä sekä hakubotti. Hakubotin välityksellä jätetty yhteydenotto on kuin virtuaalinen kädennosto rekrytoinnin asiantuntijan suuntaan.

”Yhteydenoton jälkeen lähdemme yhdessä miettimään osaajan kanssa, millaisesta tehtävästä on kyse, ja kuinka se palvelee juuri hänen uratoiveitaan tai kenties menestyksen nälkää”, Hannu kertoo ja jatkaa:

”Hektisessä arjessa RekryMarkkinointi tarjoaa hakijalle mahdollisuuden olla mukana hakuprosessissa hyvin nykyaikaisella ja vaivattomalla tavalla – juuri hänelle sopivimmassa hetkessä. Inspiraatio avointa tehtävää kohtaan voi syntyä esimerkiksi kaupan kassajonossa, työmaakokouksessa tai lounastauon lomassa.”

Aikaisemmin kohderyhmäanalyysista saatu tieto tuo arvokasta näkökulmaa myös rekrytoinnin askeleisiin ja henkilövalintoihin, palvellen näin myös onnistunutta hakijakokemusta.

”Näkemyksemme on, että onnistunut hakijakokemus tuotetaan tiedolla asiakasyrityksestämme. Tiedolla pystymme tukemaan hakijaa ja vastaamaan juuri hänen tarpeisiinsa”, Hannu tiivistää.

 

Tulokset mitattavissa laadukkaiden hakemusten määränä

Markkinoinnissa on olennaista tulosten mittaaminen, ja sama pätee myös RekryMarkkinointiin. Markkinointialustat antavat tärkeää tietoa mainoksien näyttökerroista, klikkauksista ja kattavuuksista, mutta arvokkainta on kampanja-aikana saavutettujen laadukkaiden hakemusten määrä.

”Raportoimme aina kampanjan päätteeksi tulokset asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa”, Hannu sanoo korostaen analytiikan tärkeyttä osana RekryMarkkinointia.