Vuosikymmen henkilöstöpalvelualalla - RTK-Henkilöstöpalvelu

RTK-Henkilöstöpalvelu

Vuosikymmen henkilöstöpalvelualalla

27.01.2020

Taakse jäänyt vuosikymmen henkilöstöpalvelualalla on pitänyt sisällään monia muutoksia ja uusia tuulia.

Henkilöstöpalvelualan asiantuntijana yli vuosikymmenen työskennellyt rekrytointipäällikkömme Piia Sallinen kokee, että alan tunnettuus ja mielikuva ovat saaneet vuosien varrella positiivisen nosteen sekä ala on vakiinnuttanut asemaansa työmarkkinoilla.

”Esimerkiksi vuokratyötä ei nähdä urapolun viimeisenä vaihtoehtona, vaan työntekijät kokevat aidosti olevansa mielekkäässä työssä”, Piia kertoo.

 

Digiratkaisut helpottamassa arkea – aitoja kohtaamisia unohtamatta

Ajoista, jolloin ansioluettelo tai työhakemus saapui jopa postitse, on tultu melkoinen digiloikka. Paperipinojen vähennyttyä liikkuvat hakemukset, työtodistukset ja muu materiaali sähköisen ketterästi.

Digitalisaatio on tuonut arkeen helppoja ja nopeita ratkaisuja sekä uuden oppimista. Kuitenkaan Piian mukaan mikään järjestelmä, prosessi tai tekoäly ei korvaa henkilöstöpalvelualan tärkeintä asiaa – ihmisiä, ja aitoja kohtaamisia heidän kanssaan.

 

Jalustalla monikanavainen työnhaku ja onnistunut hakijakokemus

Aiemmin rekrytoinneissa tiedostettiin, että avoimeen työpaikkaan sopivat kandidaatit löytyvät todennäköisesti työnhakupalveluiden, kuten TE-toimiston ylläpitämään palveluun jätetyn ilmoituksen kautta. Nykyään työnhaku on saanut monikanavaisen vivahteen, ja myös sosiaalinen media on ottanut rekrytoinnin alustana vahvan jalansijan.

”Tapa, jolla työtä ja työntekijöitä haetaan, on mullistunut. Ennen työnhakijan piti etsiä itse tietoa avoimista työpaikoista, ja hakea työtä hyvinkin perinteisillä tavoilla. Nykyään sopivia hakijoita etsitään sieltä, missä potentiaaliset hakijat liikkuvat, ja pyritään herättämään heidän kiinnostuksensa hakea työpaikkaa. Olemme kiinnittäneet paljon huomiota hakijakokemukseen, joten työnhaku on pyritty tekemään kauttamme mahdollisimman helpoksi”, Piia avaa.

Työnhaun monikanavaisuus näkyy myös työnhakijoiden aktiivisuudessa sosiaalisessa mediassa. Tietyillä toimialoilla hyödynnetään omia verkostoja, ja markkinoidaan omaa osaamista esimerkiksi asiantuntijoiden suosimalla LinkedIn-alustalla. Aiemmin saatettiin marssia kysymään mielenkiintoisen yrityksen kivijalkatoimipisteestä työtä, kun sama hoituu nykyään LinkedIn-kontaktoinnilla.

Positiivinen työantajamielikuva ratkaisee osaajista kilpailtaessa

Halutuimmista osaajista käydään yritysten kesken kilpailua, joten Piia korostaa työnantajamielikuvan merkitystä nyt ja tulevaisuudessa.

”Hyvä työnantajamielikuva on osa yrityksen brändiä ja kilpailuetu rekrytoinnissa. Positiivinen mielikuva luo jo itsessään työnhakijalle myönteisen vastaanoton, innostaen hakemaan työpaikkaa, tai jättämään esimerkiksi avoimen hakemuksen”, Piia kertoo.

Työnantajamielikuvan edistämiseksi Piia vinkkaa RTK-Henkilöstöpalvelun tarjoaman RekryMarkkinoinnin, joka lisää yrityksen tunnettuutta, luotettavuutta ja vetovoimaisuutta. RekrytointiMarkkinointi rakentuu yrityksen työyhteisön tarinan ympärille videon muodossa, ja sen tulokset ovat helposti mitattavissa saatujen laadukkaiden työhakemusten määränä.

 

Muutokset ovat pysyviä, mutta samalla mahdollisuuksia

Henkilöstöpalvelualan muutokset ja trendit kulkevat työelämän ja -markkinan muutosten kanssa käsikädessä. Alan yritysten lisäksi Henkilöstöpalveluyritysten jäsenliitto HPL toimii työelämän näköalapaikalla merkittävänä alan kehittäjänä, ja myös RTK-Henkilöstöpalvelu kuuluu liittoon jäsenyrityksenä.

”Henkilöstöpalveluala on mielestäni kärjessä kehittämässä työelämän ja markkinan muutoksiin sopivia ratkaisuja. Vaikka alan liiketoiminta painottuu edelleen vahvasti henkilöstövuokraukseen, on palvelutarjonta vuosien saatossa monipuolistunut. RTK-Henkilöstöpalvelukin tarjoaa tänä päivänä perinteistä rekrytointia tukevia palveluratkaisuja, kuten RekryMarkkinointia, RekryKoulutusta, alihankinnan ratkaisuja ja kansainvälisen rekrytoinnin palveluja”, Piia kuvailee.

Trendit tulevat muuttumaan myös tulevana vuosikymmenenä, ja ne tarjoavat nuotit tuleville uusille tuulille. Olennaista on muutoksen kyydissä pysyminen, ja siihen sopivien ratkaisujen sekä henkilöstön löytäminen.

”Kun rekrytoinneissa painotettiin aiemmin hyvinkin vahvasti hakijan koulutustaustaa ja kokemusta, etsitään nykyään näiden lisäksi tiimiin sopivia henkilöitä, jotka kykenevät omaksumaan uusia asioita ja kehittämään itseään muutosten pyörteissä”, toteaa Piia.

Kulunut vuosikymmen on pitänyt sisällään oppimisvirran, jonka mukana on kuljettu. Piia kokee henkilöstöpalvelualan äärimmäisen antoisana oppimisympäristönä. Kohtaamiset yritysten sekä työnhakijoiden ja -tekijöiden kanssa ovat työn suola, joka säilyy, ja kantaa myös tulevalle vuosikymmenelle.