Työntutkimus tuo tuottavuutta yrityksille - RTK-Henkilöstöpalvelu

RTK-Henkilöstöpalvelu

Työntutkimus

Kohti tuottavampaa työarkea

 
 

Työntutkimus

Kohti tuottavampaa työarkea

Työntutkimus tuo mukanaan sujuvan, hyvinvoivan ja tuottavan työarjen

Työntutkimus on systemaattinen kehittämismenetelmä, eli työkalu, jonka avulla työtehtävien ja -prosessien laatua, menetelmiä, tehokkuutta ja kuormittavuutta tarkastellaan ja analysoidaan.

Jokainen työpäivämme sisältää tutkimusten mukaan noin 25 % suunnittelemattomia häiriöitä. Työntutkimuksen siivittämän kehittämistyön tarkoituksena on, että yrityksessä tehdään oikeita asioita, oikealla tavalla: täsmällinen määrä, oikeaan aikaan, täsmällisellä resursoinnilla, harkituilla työmenetelmillä ja laadukkaasti.

Kokonaisvaltaisella työntutkimuksen menetelmällä kuljetetaan koko työyhteisö kohti hyvinvoivaa ja tuottavaa työpaikkaa.

 

Miksi työntutkimus?

Työntutkimuksella saavutetaan usein merkittäviä hyötyjä yritykselle sekä työyhteisölle. Työntutkimus vastaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

Työntekijöiden arjessa työntutkimus näyttäytyy hyvinvointiin, ergonomiaan ja turvallisuuteen liittyvinä kehitystoimenpiteinä ja yritykselle selkeänä parannuksena kannattavuuteen.

Usein kannattavuuden kehitys pitää sisällään monta pienempää osa-aluetta, jotka yhdessä tuottavat merkittäviä parannuksia kokonaisuudessa.

 

Työntutkimus – Työntekijänäkökulma

Työntekijät hyötyvät kehittämistyöstä ja työntutkimuksesta välittömästi työtehtävien rikastumisen, keventymisen sekä ergonomian ja turvallisuuden parantumisen kautta.

Yrityksen menestys mahdollistaa kannustavan palkitsemisen sekä työsuhdeturvan parantumisen. Tuottava ja kilpailukykyinen yritys on työntekijän tärkein turva.

 

Työntutkimus – Työnantajanäkökulma

Yritykselle tuottavuus ja innovaatiot ovat keskeiset kilpailukyvyn lähteet. Ilman jatkuvaa tuottavuuden kehittämistä yritys ei pysy kilpailukykyisenä ja menesty.

Kehittämistyön tarkoituksena on, että yrityksessä tehdään oikeita asioita, oikealla tavalla. Hyöty heijastuu lopulta loppuasiakkaalle laadukkaana tuotteena tai palveluna, joka valmistetaan oikea-aikaisesti.

Ota meihin yhteyttä!

Laadukkaasti tehty työntutkimus käynnistyy alkukartoituksella RTK-Henkilöstöpalvelun sertifioidun työntutkijan kanssa. Tutkimuksen pohjalta kirkastamme kasvun tavoitteet, luomme käytännön suunnitelman ja ohjeistuksen työtapojen sekä prosessien kehittämiseksi. Työntutkijamme valitsevat juuri sinun yritykseesi sopivat kehittämismenetelmät, joista on sinulle aidosti hyötyä.

Työntutkimusta hyödynnetään yleisesti esimerkiksi teollisuus-, palvelu-, toimisto- ja asiantuntijatyön kehittämiseen, mutta se on sovellettavissa erinomaisesti mihin tahansa työhön toimialasta riippumatta – ota siis rohkeasti yhteyttä ja suuntaa kohti yrityksesi tuottavampaa tulevaisuutta!