FAQ - RTK-Henkilöstöpalvelu

RTK-Henkilöstöpalvelu

 
 

Usein kysytyt kysymykset

Mitä vuokratyö tarkoittaa ja miten se eroaa muista työsuhteista?

Vuokratyössä yritys, joka tarvitsee työntekijöitä, tekee sopimuksen RTK-Henkilöstöpalvelun kanssa työntekijöiden vuokraamisesta. Vuokratyössä RTK-Henkilöstöpalvelu on työntekijän työnantaja, mutta työ tehdään käyttäjäyritykselle. RTK-Henkilöstöpalvelu maksaa työntekijän palkan ja hoitaa kaikki muutkin työnantajan velvoitteet. Käyttäjäyrityksen tehtävänä on ohjata ja opastaa työntekijää.

Peritäänkö vuokratyöntekijältä välityspalkkiota?

Vuokratyössä työntekijältä ei peritä mitään maksuja eikä hänen palkastaan vähennetä palkkioita.

Onko vuokratyöntekijällä oikeus sairauslomaan?

Vuokratyöntekijällä on sama oikeus sairauslomaan kuin muillakin työntekijöillä.

Onko minulla vuokratyöntekijänä samat etuudet kuin muilla saman yrityksen työntekijöillä?

Työsuhde-etuudet määräytyvät työsopimuksen ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Silloin, kun vuokratyöntekijöihin ja käyttäjäyrityksen työntekijöihin sovelletaan eri työehtosopimusta, ovat työehdotkin yleensä erilaiset.

Vuokratyöntekijän vähimmäistyöehdot määräytyvät joko vuokrayrityksen työehtosopimuksen, tai jos tällaista ei ole, käyttäjäyritystä sitovan työehtosopimuksen mukaan. Tällöin vuokratyöntekijöihin sovelletaan samaa työehtosopimusta kuin käyttäjäyrityksen muihinkin työntekijöihin.

Voinko vuokratyöntekijänä saada palkallista lomaa?

Kyllä. Sinulle kertyy vuosilomaa samojen sääntöjen mukaisesti kuin muissakin työsuhteissa. Jos työsuhde on kuitenkin lyhyt, et välttämättä ehdi pitämään vuosilomaa. Tällöin vuosiloma korvataan sinulle työsuhteen päättyessä maksettavalla lomakorvauksella.

Onko vuokratyöntekijällä oikeus lomarahaan?

Vuokratyöntekijöiden lomarahat määräytyvät samalla tavalla kuin muissakin työsuhteissa.

Kertyykö vuokratyöstä eläkettä?

Kyllä. Vuokratyöstä kertyy eläkettä aivan samalla tavalla kuin muistakin työsuhteista.

Miten vuokratyöntekijän työaika määräytyy?

Vuokratyöntekijän työaika määräytyy työaikalain ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaan samalla tavalla kuin muissakin työsuhteissa. Yleensä työajasta sovitaan yksityiskohtaisemmin työsopimuksella.

Saanko työskennellä useamman vuokrayrityksen kautta?

Kyllä saat. Silloin sinun on kuitenkin huolehdittava siitä, että pystyt täyttämään jo voimassa olevan työsuhteen velvoitteet. Pelkkä RTK-Henkilöstöpalvelun listoilla oleminen ei tarkoita vielä, että olisit työsuhteessa.

Muutoin rajoituksia voi syntyä ainoastaan siitä, ettei työntekijä työsuhteen aikana saa tehdä yhdelle työnantajalle sellaista työtä tai toimintaa, joka vahingoittaa hänen toista työnantajaansa.

Jos olisin vuokratyöntekijä, kuka järjestäisi työterveyshuoltoni?

RTK-Henkilöstöpalvelu huolehtisi työterveyshuoltosi järjestämisestä.

Voiko työnantaja päättää vuokratyösuhteeni, jos jään kotiin hoitamaan sairasta lastani?

Ei voi. Vuokratyöntekijän työsuhdetta ei voi päättää sillä perusteella, että hän jää kotiin hoitamaan sairasta lastaan. Vuokratyöntekijällä on oikeus saada alle 10-vuotiaan lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata samoin perustein kuin muissakin työsuhteissa. Tilapäinen hoitovapaa voi kestää enimmillään neljä työpäivää.

Kuka kirjoittaa minulle työtodistuksen vuokratyöstä?

RTK-Henkilöstöpalvelu antaa sinulle työtodistuksen työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Jos pyydät työtodistukseesi arviota esim. osaamisestasi, käyttäjäyritys antaa meille tiedot sitä varten.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-esitteet, Vuokratyöopas, 11/2017

Tutustu työpaikkatarjontaamme tai jätä avoin hakemus!