RekryKoulutukset - RTK-Henkilöstöpalvelu - Osaajia yritykseesi

RTK-Henkilöstöpalvelu

RekryKoulutukset

Uutta osaamista joustavasti
 
 

RekryKoulutukset

Uutta osaamista joustavasti

RekryKoulutukset

Työelämä on suuressa murroksessa. Moni toimenkuva muuttuu ja samalla syntyy kokonaan uusia osaamisalueita. Mikäli tarvitset lisää työvoimaa, eikä päteviä osaajia löydy tai työvoimaa tulisi ensin kouluttaa, ratkaisu on RTK-Henkilöstöpalvelun järjestämä RekryKoulutus.

RekryKoulutus on helppo, avaimet käteen -periaatteella toimiva rekrytointiratkaisu, jonka kautta yritykselle koulutetaan osaajia.

RekryKoulutuksen kautta koulutetut saavat juuri sen osaamisen mitä yritys tarvitsee. Yritykselle voidaan kouluttaa tarvittava määrä osaajia RekryKoulutuksen kautta ja yrityksen työntekijätarpeen kasvaessa koulutuksia voidaan toteuttaa useampia. RekryKoulutuksen edellytyksenä on, että yrityksellä on resurssit rekrytoida koulutetut henkilöt työntekijöiksi koulutuksen päätteeksi.

Asiantuntijamme käyvät RekryKoulutuksen periaatteet ja ehdot kanssasi läpi, minkä jälkeen yritys päättää edetäänkö asiassa. Prosessi on tehty erittäin helpoksi ja nopeaksi. RekryKoulutus on myös erittäin joustava sisältöjen ja toteutuksen suhteen.

Miten RekryKoulutus toteutetaan?

RekryKoulutus suunnitellaan aina vastaamaan yrityksesi tilanteeseen ja osaamistarpeeseesi. RekryKoulutus on erittäin joustava ja sillä voidaan kouluttaa osaajia hyvin erilaisiin tarpeisiin. Koulutuksesta vähintään 30 % on tietopohjaista opetusta ja enintään 70 % työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Prosessi käynnistyy toimeksiannon huolellisella kartoituksella yhdessä sinun kanssasi. Asetetut tavoitteet määräävät, miten koulutuksen aikataulut, sisällöt ja työssäoppiminen toteutetaan.

Koulutusorganisaatio laatii kanssasi yhteistyössä opetussuunnitelman, joka sisältää sekä tietopuolista opetusta että käytännön työssä oppimista. Koulutuksen sisältö räätälöidään täsmälleen yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Me huolehdimme sinun esityksesi yhteishankintakoulutuksesta ELY-keskukseen tarvittavine liitteineen.

Hakuvaiheessa hyödynnämme osaamistamme ja monipuolisia hakukanaviamme, jotta tavoitamme mahdollisimman laajasti potentiaaliset hakijat.

Haastattelemme sopivimmat ehdokkaat ja tarkastamme heidän koulutuskelpoisuutensa paikallisen TE-toimiston kanssa. Haastattelujen jälkeen esittelemme tehtävään mielestämme soveltuvimmat hakijat sinulle. Sen jälkeen teemme yhdessä lopulliset valinnat koulutuksen aloittavista henkilöistä. Osapuolet seuraavat ja arvioivat koulutuksen toteutusta yhdessä.

Millaisille yrityksille RekryKoulutus sopii?

RekryKoulutusta voivat hyödyntää toimialasta riippumatta kaiken kokoiset yritykset, joilla on resurssit rekrytoida koulutettu henkilö koulutuksen jälkeen.

Kun yritys hakee vain yhtä henkilöä, RekryKoulutus voidaan toteuttaa kimppahankkeena samanlaisia osaajia etsivien yritysten kanssa. Toteutuksen edellytyksenä on, että riittävän moni yritys hakee samankaltaista osaajaa. Tällaisissa tapauksissa RekryKoulutukset toteutetaan kokoamalla yritykset yhteen ja räätälöimällä niille kaikkien tarpeisiin vastaava koulutus. Vain yhtä tai muutamaa erityisosaajaa tarvitsevalle yritykselle on myös mahdollista räätälöidä yksilöllinen RekryKoulutus.

Mitkä ovat Rekry­Koulutuksen hyödyt?

RekryKoulutuksen kautta yritys saa työntekijöitä, joiden osaaminen vastaa yrityksen tarpeita.

Asiakasyrityksemme sekä koulutettavat ovat olleet erittäin tyytyväisiä RekryKoulutukseen. Koulutuksen lähtökohtia ovat huolellinen suunnittelu, oikeanlaisen kouluttajan valinta, tehokas hakijahankinta ja hyvin valitut opiskelijat. Koulutuksen toteutusta myös seurataan ja varmistetaan, että koulutus ja rekrytointi sujuvat kaikkien osapuolien näkökulmasta hyvin ja suunnitelman mukaisesti.

Mitä Rekry­Koulutus maksaa yritykselle?

RekryKoulutus on yritykselle edullinen osaajahankinnan työkalu. Yritys maksaa RekryKoulutuksen kokonaishinnasta 30 % ja työ- ja elinkeinohallinto 70 %. Koulutuksen aikana opiskelevat henkilöt saavat työvoimakoulutuksen aikaista etuutta. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet aloittavat työsuhteen yrityksessä.

RekryKoulutusten kesto vaihtelee tyypillisimmillään kolmesta viiteen kuukauteen. Yhden koulutuspäivän hinta riippuu aiheesta ja kouluttajasta.

Kuinka RekryKoulutuksiin saadaan hyviä hakijoita?

RekryKoulutuksilla on hyvä vetovoima, koska koulutettaville on luvassa työpaikka koulutuksen jälkeen ja koulutusmuoto pitää huolta huolellisesta perehdyttämisestä uusiin työtehtäviin.

RekryKoulutuksen markkinoinnissa on mahdollista hyödyntää myös RekryMarkkinoinnin ratkaisuja, joiden avulla tuomme avoimet koulutusmahdollisuudet myös niiden hakijoiden tietoisuuteen digitaalisen markkinoinnin keinoin, jotka eivät itse aktiivisesti etsi tietoa omalla asuinalueellaan starttaavista RekryKoulutuksista tai työllistymismahdollsuuksista.

Hyödynnä aktiivisia suhteitamme oppilaitoksiin sekä julkisen sektorin toimijoihin kuten TE-toimistoon ja Ely-keskukseen. Organisoimme puolestasi tarvittavan koulutuksen, haemme mahdollista tukirahoitusta ja toimitamme yrityksellesi uutta koulutettua henkilökuntaa.

 

”Ryhmä on ollut todella innokas, vaikka aikataulu oli tiukka. Useilla uusilla Finnforelin työntekijöillä on aiempaa kokemusta elintarvikealasta. Tämä oli varmasti yksi järjestetyn RekryKoulutuksen vahvuuksista.”

– Jari-Matti Pitkänen, Toimitusjohtaja, Finnforel Oy

Tutustu tarkemmin RTK-Henkilöstöpalvelun ja Finnforelin yhteiseen matkaan

Osaajatarpeita?

Ota yhteyttä, ehdota tapaamista tai pyydä tarjous

Tai laita viesti, niin olemme yhteydessä sinuun

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.