RTK-Henkilöstöpalvelu

RekryKoulutus

Uutta osaamista joustavasti

 
 

RekryKoulutus

Uutta osaamista joustavasti

Yrityksellesi sopivaa osaamista RekryKoulutuksella

RekryKoulutus on oivallinen keino kouluttaa yritykseen työntekijöitä esimerkiksi tilanteessa, jossa erityistä ammatillista osaamista vaativaan rooliin on haastava löytää työntekijöitä.

Mikäli tarvitset lisää työvoimaa, eikä päteviä osaajia löydy tai työvoimaa tulisi ensin kouluttaa, ratkaisu on RTK-Henkilöstöpalvelun räätälöimä RekryKoulutus.

 

Koulutussuunnitelma onnistumisen kulmakivenä

RekryKoulutus järjestetään yhteistyössä koulutusorganisaation kanssa, joka laatii yrityksen kanssa yhteistyössä opetussuunnitelman.

Suunnitelma pitää sisällään useimmiten sekä tietopuolista opetusta sekä käytännön työssä oppimista.

RTK-Henkilöstöpalvelu hoitaa yrityksen puolesta RekryKoulutuksien organisoinnin, mahdollisen tukirahoituksen hakemisen, tehokkaan hakijahankinnan sekä koulutuksen lopputulemana toimittaa uutta työvoimaa.

 

Etuina helppous ja joustavuus

RekryKoulutuksen kautta koulutetut työntekijät saavat juuri sen osaamisen mitä yritys tarvitsee.

Yritykselle voidaan kouluttaa tarvittava määrä osaajia RekryKoulutuksen kautta ja yrityksen työntekijätarpeen kasvaessa koulutuksia voidaan toteuttaa useampia.

Opintokokonaisuuden sekä työssäoppimisjaksojen sisällöt ovat myös luotu joustavasti muovattaviksi. RekryKoulutuksen edellytyksenä on, että yrityksellä on resurssit rekrytoida koulutetut henkilöt työntekijöiksi koulutuksen päätteeksi.

 

Miten RekryKoulutus toteutetaan?

RekryKoulutus suunnitellaan aina vastaamaan yrityksesi tilanteeseen ja osaamistarpeeseesi.

RekryKoulutus on erittäin joustava ja sillä voidaan kouluttaa osaajia hyvin erilaisiin tarpeisiin. Koulutuksesta vähintään 30 % on tietopohjaista opetusta ja enintään 70 % työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Prosessi käynnistyy toimeksiannon huolellisella kartoituksella yhdessä sinun kanssasi. Asetetut tavoitteet määräävät, miten koulutuksen aikataulut, sisällöt ja työssäoppiminen toteutetaan.

 

Ajansäästöä rekrytointiprosessin ulkoistuksella

Hakuvaiheessa hyödynnämme osaamistamme ja monipuolisia hakukanaviamme, jotta tavoitamme mahdollisimman laajasti potentiaaliset hakijat.

Olemme myös tukenasi tuottamassa infotilaisuudet ja muut rekryviestinnän rajapinnat.

Haastattelemme sopivimmat ehdokkaat ja tarkastamme heidän koulutuskelpoisuutensa paikallisen TE-toimiston kanssa. Haastattelujen jälkeen esittelemme tehtävään mielestämme soveltuvimmat hakijat sinulle. Sen jälkeen teemme yhdessä lopulliset valinnat koulutuksen aloittavista henkilöistä. Osapuolet seuraavat ja arvioivat koulutuksen toteutusta yhdessä.

 

Millaisille yrityksille RekryKoulutus sopii?

RekryKoulutusta voivat hyödyntää toimialasta riippumatta kaiken kokoiset yritykset, joilla on resurssit rekrytoida koulutettu henkilö koulutuksen jälkeen.

Kun yritys hakee vain yhtä henkilöä, RekryKoulutus voidaan toteuttaa kimppahankkeena samanlaisia osaajia etsivien yritysten kanssa. Toteutuksen edellytyksenä on, että riittävän moni yritys hakee samankaltaista osaajaa. Tällaisissa tapauksissa RekryKoulutukset toteutetaan kokoamalla yritykset yhteen ja räätälöimällä niille kaikkien tarpeisiin vastaava koulutus.

Mitkä ovat RekryKoulutuksen hyödyt?

RekryKoulutuksen kautta yritys saa työntekijöitä, joiden osaaminen vastaa yrityksen tarpeita.

Asiakasyrityksemme sekä koulutettavat työntekijät ovat olleet erittäin tyytyväisiä RekryKoulutukseen. Koulutuksen lähtökohtia ovat huolellinen suunnittelu, oikeanlaisen kouluttajan valinta, tehokas hakijahankinta ja täsmällisesti valitut opiskelijat.

Koulutuksen toteutusta myös seurataan ja varmistetaan, että koulutus ja rekrytointi sujuvat kaikkien osapuolien näkökulmasta hyvin ja suunnitelman mukaisesti.

 

Mitä RekryKoulutus maksaa yritykselle?

RekryKoulutus on yritykselle edullinen osaajahankinnan työkalu.

Yritys maksaa RekryKoulutuksen kokonaishinnasta 30 % ja työ- ja elinkeinohallinto 70 %. Koulutuksen aikana opiskelevat henkilöt saavat työvoimakoulutuksen aikaista etuutta. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet aloittavat työsuhteen yrityksessä.

RekryKoulutusten kesto vaihtelee tyypillisimmillään kolmesta viiteen kuukauteen. Yhden koulutuspäivän hinta riippuu koulutusohjelman aiheesta ja kouluttajasta.

 

Kuinka RekryKoulutuksiin saadaan sitoutuneita hakijoita?

RekryKoulutuksilla on hyvä vetovoima, koska koulutettaville on luvassa työpaikka koulutuksen jälkeen ja koulutusmuoto pitää huolta huolellisesta perehdyttämisestä uusiin työtehtäviin.

RekryKoulutus tarjoaa myös erinomaisen tavan perehtyä uuteen rooliin ja jopa toimialaan esimerkiksi ammatin vaihdon yhteydessä.

RekryKoulutuksen markkinoinnissa on mahdollista hyödyntää myös RekryMarkkinoinnin ratkaisujamme, joiden avulla tuomme avoimet koulutusmahdollisuudet myös niiden hakijoiden tietoisuuteen digitaalisen markkinoinnin keinoin, jotka eivät itse aktiivisesti etsi tietoa omalla asuinalueellaan starttaavista RekryKoulutuksista tai työllistymismahdollisuuksista.

 

Osaajatarpeita?

Hyödynnä aktiivisia suhteitamme oppilaitoksiin sekä julkisen sektorin toimijoihin kuten TE-toimistoon ja Ely-keskukseen.

Organisoimme puolestasi tarvittavan koulutuksen, haemme mahdollista tukirahoitusta ja toimitamme yrityksellesi uutta koulutettua henkilökuntaa.

Kokemuksia

meistä

Koe, mitä asiakkaat arvostavat yhteistyössämme

Lue lisää

Kiinnostuitko kuulemaan lisää?

Jätä vain tietosi, niin olemme yhteydessä sinuun