RTK-Henkilöstöpalvelu

 
 

Työpaikka valitaan mielikuvien perusteella

Pätevistä tekijöistä käydään entistä suurempaa kilpailua yritysten välillä. Kun työnantajamielikuva on kunnossa, saadaan parhaat osaajat ja työpaikat kohtaamaan toisensa.

Vuonna 2020 toteutetun Kansallisen Rekrytointitutkimuksen mukaan jopa 72 prosenttia yrityksen rekrytoijista kokee pätevien hakijoiden löytämisen vaikeaksi. Vuonna 2019 luku oli 71 prosenttia. Yritykset kilpailevat osaavasta työvoimasta myös keskenään ja siinä voittaa yritys, jolla on paras työnantajamielikuva.

Työnantajamielikuva rakentuu kaikista niistä palasista, joita yrityksestä näkyy ulospäin. Kun Varkaudessa toimiva Aikawa Fiber Technologies Oy (AFT):lla avautui hankintapäällikön paikka, hyödynnettiin avoimen työpaikan markkinoinnissa videomarkkinointia. RekryMarkkinointi lisää yrityksen tunnettuutta ja vetovoimaisuutta myös pidemmällä aikavälillä.

RekryMarkkinoinnilla potentiaalinen työnhakija pääsee kurkistamaan yrityksen kulisseihin. Videon avulla työnhakija pääsee vierailemaan mahdollisessa työpaikassa jo etukäteen. Samalla pääsee makustelemaan, millaisista arvoista yritys ponnistaa ja millaisia työkavereita uudessa työpaikassa mahdollisesti olisi.

– Aloimme valmistella rekrytointiprosessia kevään aikana, minkä yhteydessä haluttiin kokeilla tällaista uuden tyyppistä rekrytointimallia. Meidän keskeisenä tavoitteena on parantaa AFT: n hankintaprosesseja ja vaikuttaa sitä kautta myös kilpailukykyyn. Tavoitteena oli paitsi löytää hankintapäällikkö, joka pystyy pitämään nämä langat käsissään, myös rakentaa työnantajaimagoa rekrytoinnin tueksi AFT:n henkilöstöpäällikkö Kari Ikäheimonen korostaa.

 

RekryMarkkinointi tehdään kohderyhmän mukaan

AFT on globaali paperi- ja selluteollisuuden varaosavalmistaja ja laitetoimittaja. Varkauden tehtaalle valmistui juuri uusi halli, AFT Service Center, jonka myötä on tarkoitus kehittää ja laajentaa palvelutarjontaa sekä kasvattaa palvelutuotteita. Ikäheimosen mukaan uuden hankintapäällikön rooli nivoutuu uuteen palvelukokonaisuuteen.

Varsinainen rekryprosessi käynnistettiin tarkkaan suunnitellun mainosvideon kuvauksilla.

Projekti aloitettiin pohtimalla, millaista henkilöä AFT hankintapäällikökseen kaipaa ja mitkä ovat yrityksen vetovoimatekijät. Kun määrittely tehdään huolellisesti ja tarinan kertojaksi valitaan oikea henkilö, viesti osuu paremmin kohteeseensa.

Kohderyhmä on tärkeää määritellä tarkasti, sillä se vaikuttaa myös siihen, millaisia digitaalisia kanavia markkinoinnissa käytetään. Kampanjat räätälöidään ja täsmäkohdennetaan aina halutun työntekijän mukaan. Oikeilla kanavavalinnoilla varmistetaan, että työnhakija altistuu kampanjalle sekä työ- että vapaa-ajan roolissa. Tarkalla kohdentamisella myös mainosbudjetille saadaan paras vastine.

Valmis video kohdennettiin alueellisesti somealustoilla. Facebookin ja Instagrammin kautta video tavoitti lähes 35 tuhatta ihmistä ja sitä kautta videon näki lähes 100 tuhatta kertaa. Videon kautta lisätietoja avoinna olevasta työpaikasta ohjautui lukemaan lähes tuhat ihmistä.

Kohdennetun ilmoituksen tavoitteena on jäädä muhimaan potentiaalisen työnhakijan mieleen, vaikka juuri sillä hetkellä työn hakeminen tai työpaikan vaihtaminen ei olisikaan ajankohtaista.

 

 

Timantit esiin asiantuntijoiden avulla

RekryMarkkinoinnin avulla hankintapäälliköksi tulvi hakemuksia, jotka ohjautuivat ensiksi RTK-Henkilöstöpalvelulle. Yrityksen rekrytoinnin asiantuntijat tekivät potentiaalisista työntekijöistä esikarsinnan, jonka jälkeen parhaat tekijät esiteltiin asiakkaalle. Lopullisen valinnan uudesta työntekijästä tekee aina asiakasyritys.

– RTK-Henkilöstöpalvelu toteutti meille myös videohaastattelun, jonka avulla saimme hyvin täydennettyä henkilöitä hakemuspapereiden takaa, Ikäheimonen kiittää.

Videohaastattelut toteutetaan RTK-Henkilöstöpalvelun hyödyntämän sovelluksen avulla. Sovelluksen kautta hakija vastaa hänelle lähetettyihin kysymyksiin videolla. Hakijoiden yhdenvertaisuus varmistetaan siten, että rekrytoija näkee kaikki videot yhdellä kertaa.

AFT:n uudeksi hankintapäälliköksi valittu Juha Wallin piti rekrytointiprosessia onnistuneena kokonaisuutena. Hänellä on takana pitkä ura teollisuuden parissa erilaisissa tehtävissä, myös rekrytoijana.

– Tämä oli positiivinen kokemus. Hakemusvideo oli mukava tehdä, järjestelmä oli helppo käyttää ja kysymykset olivat selkeitä. Minut pidettiin myös ajan tasalla siitä, mitä prosessissa kulloinkin tapahtuu, Wallin kehuu.

Millaista osaamista saisi olla?