RTK-Henkilöstöpalvelu

Innosta työnhakijaa positiivisella hakijakokemuksella

24.04.2020

Työnhaku on jännityksentäyteistä aikaa, jossa työnhakija muun muassa punnitsee taitojaan ja arvioi omaa osaamistaan peilaten niitä haettavaan tehtävään.

Hakijakokemus pitää sisällään työhakijan taivaltaman tien kohti uutta, innostavaa työpaikkaa ja uraa. Se on mielikuva, johon sisältyvät koko rekrytointiprosessin eri vaiheet – jo hakemiseen inspiroineesta impulssista aina lopullisiin henkilövalintoihin saakka.

 

Ansaitse kiinnostus avointa työpaikkaa kohtaan

Varsinkin aloilla, joissa osaajista on pulaa, todellinen kiinnostus työpaikkaa kohtaan ansaitaan. Työpaikkailmoituksen on tarkoitus tuoda katselijalleen arvoa. Kyse ei ole vain saappaiden täyttämisestä, vaan etsittävän henkilön tarkoituksen osana työyhteisöä ja työtehtävän merkityksen esille tuomisesta.

Työpaikkailmoitusta laatiessa kannattaa kiinnittää katseet kohderyhmään, jota puhutellaan – Mikä esimerkiksi kyseisessä ikä- ja kenties ammattiryhmässä herättää mielenkiinnon yritystä kohtaan, johon osaamista haetaan?

Rekrytoinnissa ja potentiaalisten osaajien herättelyssä hyödynnetään vahvasti sosiaalista mediaa, joka tavoittaa parhaiten passiiviset työnhakijat. Tästä esimerkkinä toimii RekryMarkkinointi, joka kertoo yrityksen tarinaa videomuotoisen, harkiten kohdennetun somekampanjan muodossa. RekryMarkkinoinnin tulokset ovat mitattavissa laadukkaiden hakemusten muodossa.

 

Sitouta hakija digitaalisilla ratkaisuilla ja viestinnällä

Varsinaisen hakemuksen lähettäminen on työnhakijalle kuin viileään veteen kastautuminen – se herättää kaikki aistit, ja antaa rohkeuden uida syvemmälle. Hakijapolulle astumisen tulisi olla mahdollisimman helppoa – yritykseltä odotetaan hakuprosessia täydentäviä digitaalisia ratkaisuja ja sähköisiä hakulomakkeita.

Hakemuksen lähettämisestä käynnistyy tapahtumien sarja, joka vaatii osakseen hakijan sitouttavaa viestintää. Kun hakija tietää, mikä on rekrytoinnin seuraava askel, pysyy hänen mielenkiintonsa ja odotusarvonsa mahdollisimman korkealla.

Automaatiotyökalut ja tekoäly helpottavat rekrytoijan arkea automaattivastausten muodossa, mutta henkilökohtaisen viestinnän merkitys korostuu hakijakokemuksessa. Nykyaikaiset rekrytoinnin työkalut mahdollistavat kohtaamiset esimerkiksi videohaastatteluiden muodossa, pitkistä välimatkoista tai muista poikkeustilanteista huolimatta.

Samalla oikea-aikainen viestintä rekrytoinnin edetessä vaikuttaa työnantajamielikuvaan – vaikka henkilö ei tulisikaan valituksi tehtävään, jättää hyvin hoidettu viestintä yrityksestä positiivisemman kokemuksen. Lopullisissa henkilövalinnoissa myös perustelut valinnalle ovat arvokasta, hakijaa palvelevaa viestintää.

Arvosta hakijan aikaa ja hänen taitojaan

Jouhevaksi hiotun rekrytointiprosessin kulku on systemaattinen, ja se etenee napakasti, muttei kiirehtien. Tarkasti suunniteltu prosessi palvelee myös työnhakijaa, sillä hän tietää, milloin prosessi esimerkiksi tulee päätökseen tai milloin työhaastattelut pidetään. Valmiiksi kalenteriin lukkoon lyödyt ajankohdat on helppoa jakaa eteenpäin.

Yrityksen avointa tehtävää hakenut henkilö olisi todennäköisesti valmis käyttämään suuren osan hereilläoloajastaan täyttääkseen yrityksen arvolupaukset ja kehittämään itseään osana työyhteisöä. Hän on mahdollinen kasvavan tiimin puuttuva palanen, joten hänen osaamistaan tulee arvostaa. Hakijakokemuksen kannalta kunnioitus hakijaa ja hänen taitojaan kohtaan luovat luottamuksen, kun lähdetään selvittämään, olisiko työtä hakenut henkilö ”juuri se oikea”.

Hakijakokemus on rekrytoinnin kulmakivi, jossa kiinnitetään huomio ja resurssit työnhakijaan. Se kertoo, millainen mielikuva työnhakijalle jää yrityksestä, ja kuinka arvostetuksi hakija kokee itsensä koko rekrytointiprosessin aikana. Huolitellulla prosessin kululla ja dynaamisella viestinnällä vastaat jo työnhakijan tarpeeseen – viimeistele kokemus tuomalla mukaan ripaus aitoja kohtaamisia ja arvostusta.