RTK-Henkilöstöpalvelu

Kohti hyvinvoivaa työpaikkaa

04.03.2020

Hyvinvoiva työpaikka ei ole itsestäänselvyys. Tarkoin aikataulutetussa ja kiireen kyllästämässä työarjessa on Terveystalon työterveyspsykologi Mari Salo-Koskisen mukaan monia tapoja vaikuttaa työhyvinvointiin.

”Työhyvinvoinnin kivijalkoja ovat perustehtävän selkeys ja työn organisointi. Työntekijällä tulee olla kirkkaana mielessä, miksi ja miten työtä tehdään, ja mikä on hänen roolinsa osana työyhteisöä”, Mari taustoittaa.

Työyhteisö, jossa perustehtävät ja arjen käytännöt eivät ole selvillä, on altis maaperä ristiriidoille. Joskus voi käydä niin, että työyhteisön toiminta ohjautuu ihmissuhteista ja tunneperäisistä motiiveista, ilman ammattimaista työotetta.

”Ammattimaisuus ei suinkaan tarkoita tärkeilyä, vaan sitä, että työpaikalla toimitaan perustehtävän pohjalta. Työasioita jaetaan niistä keskustellen, jokaisen toimiessa omassa roolissaan ja selkeässä tehtävässään”, Mari täsmentää.

 

 

Kuulluksi tulemisen ja arvostuksen tärkeys

Mari korostaa kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen merkitystä osana hyvinvoivaa työpaikkaa.

”Esimiehen on tärkeää ottaa työntekijän kertomat asiat todesta, vaikka hänen ehdotuksiaan tai toiveitaan ei olisi mahdollista toteuttaa. Toisen ihmisen näkökulman arvostaminen ja yhteisen ratkaisun etsiminen vahvistavat työpaikkaan sitoutumista”, Mari kertoo.

”Lisäksi tärkeää on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. Mitä vaativampaa työ on, sitä tärkeämpää on mahdollisuus vaikuttaa omien työtehtävien järjestelyyn”, hän jatkaa.

 

Työntekijän rooli työhyvinvoinnin kokonaisuudessa

Työhyvinvoinnista huolehtiminen mielletään helposti pelkästään esimiehelle kuuluvaksi tehtäväksi, mutta kolikolla on myös toinen puolensa. Työntekijällä on oma, olennainen osuutensa osana työpaikan hyvinvointia.

”Työntekijätaidot sisältävät muun muassa työntekijän suhtautumistavan omaan työhönsä, sekä sen, miten hän pystyy hyväksymään organisaation asettamat reunaehdot. Lisäksi tarkoituksenmukaisesti oman osuuden hoitaminen on työyhteisössä koko tiimin etu”, Mari sanoo.

Mari pitää tärkeänä avointa keskustelua esimiehen kanssa, jolle keskinäinen luottamus tarjoaa hyvän pohjan.

”Kannustan keskustelemaan esimiehen kanssa, jos huomaa kantavansa mukanaan esimerkiksi työstä aiheutuvaa stressiä. Esimiehen puolelta on olennaista olla niin sanotusti tuntosarvet pystyssä ja reagoida, jos hän huomaa työntekijän käytöksessä, työpanoksessa tai esimerkiksi mielialassa muutoksia.”

 

Poimi Marin vinkit työstä palautumiseen

Työn imussa tärkeässä roolissa on palautuminen, joka toimii merkittävänä työhyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä.

”Tärkein keino palautumiseen on tutkitusti todettu olevan työstä irrottautuminen, jonka tarkoitus on saada ajatukset irti työstä. Esimerkiksi asiakaspalvelijan työssä vuorovaikutusta tulee niin paljon, että hiljainen kävelylenkki metsässä luo erinomaisen kontrastin arkeen”, Mari vinkkaa.

Työstä irrottautumisen lisäksi Marin mukaan työpsykologian tutkimuksissa on todettu olevan kolme muuta keinoa, jotka jokainen voi yhdistää omaan arkeensa:

 

Rentoutuminen. Tarkoitus on löytää matala virittäytymisen taso, unohtaa skarppaus – hengähtää hetki, ja saavuttaa myönteinen mielentila. Rentoutumiseen soveltuu esimerkiksi läheisten ihmisten kanssa oleminen tai päivän kruunaava saunahetki. Tärkeintä on, että olet hetkessä läsnä – ilman älylaitteita tai muita ärsykkeitä.

Onnistumisen kokemukset, jotka kumpuavat muualta kuin työstä. Itsensä päteväksi tunteminen ja uuden taidon oppiminen esimerkiksi mielekkään harrastuksen parissa lataa voimavaroja ja palauttaa työarjesta.

Vaikutusmahdollisuus omaan vapaa-aikaan. Työelämä on nykyään hyvin aikataulutettua, joten omaa vapaa-aikaa kannattaa arvostaa jättämällä siihen mahdollisuuksien mukaan valintojen tekemisen vapautta. Esimerkiksi liian aikataulutetusta lomamatkasta tulee helposti suoritus, joka ei tuota voimavaroja, vaan päinvastoin toimii niitä kuluttavana tekijänä.

 

Työpaikan_hyvinvointi_kuvituskuva

 

Ennaltaehkäisyä ja keinojen etsimistä

Terveystalo on RTK-Henkilöstöpalvelun työterveyspalveluiden kumppani. Työterveyspsykologi osallistuu työyhteisöjen työhyvinvoinnin edistämiseen, tukee ja auttaa henkilöitä työ- ja toimintakykyyn sekä hyvinvointiin liittyvissä asioissa, ja antaa esimerkiksi henkilöstön ja työolojen kehittämiseen liittyviä suosituksia.

Mari suosittelee pitämään matalaa kynnystä työterveyspsykologin vastaanotolle. Hänen työnsä tarkoitus on ehkäistä työkyvyn riskitilanteita, sekä etsiä yhdessä asiakkaan kanssa keinoja ja toimintamahdollisuuksia hänen tilanteeseensa.

Tutustu Terveystalon tarjoamiin palveluihin: https://www.terveystalo.com/