RTK-Henkilöstöpalvelu

Lomailevan vuokratyöntekijän muistilista

12.05.2022

Vuosiloman lähestyessä kalenterissa on aina paikallaan varmistaa ne yleisimmät ja tärkeimmät lomakäytännöt. Esimerkiksi vuosilomalaki, työsopimus ja työehtosopimus vaikuttavat loman määräytymiseen ja sen pituuteen.

Vuokratyösuhteessa sinulle kertyy vuosilomaa samoin perustein kuin muillekin työntekijöille. Lyhyemmissä vuokratyösuhteissa kertyneet lomat maksetaan useimmiten lomakorvauksena työsuhteen päättyessä, jos lomia ei ole ehditty pitämään. Pidemmän vuokratyösuhteen aikana vuosilomien pitäminen tulee ajankohtaiseksi.

Ota haltuun tästä blogista lomailevan vuokratyöntekijän muistilista ennen lomalaitumille siirtymistä!

 

Varmista lomakertymäsi

Vuokratyösuhteessa lomakertymät tulee tiedustella työnantajanasi toimivalta henkilöstöpalvelualan yritykseltä. Tietäessäsi vuosilomapäiviesi lukumäärän, voit tehokkaammin suunnitella lomasi aikataulun ja arvioida saatavan lomarahan määrän.

Käytettävissäsi olevat lomapäivät määräytyvät työsuhteesi pituuden, työajan ja töiden aloituksen ajankohdan mukaan. Vuosilomapäivät ilmoitetaan aina arkipäivinä, joten loman ajalle osuvat sunnuntait ja arkipyhät eivät kuluta lomapäiviä. Poikkeukset on hyvä aina tarkistaa työsuhteessasi noudatettavasta työehtosopimuksesta.

Vuosilomapäivien lukumäärää lasketaan lomanmääräytymisvuodelta, joka on 1.4. ja 31.3. välinen aika. Työsuhteen alkamisen ajankohta vaikuttaakin siihen, ovatko lomapäiväsi kertyneet kuluvalle lomakaudelle vai seuraavan vuoden lomakaudelle. Lomakausi on 2.5.–30.9.

Vuosilomapäiviä kertyy 2 päivää per kuukausi, jos työtä on vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kalenterikuukaudessa ja työsuhde on 31.3. mennessä kestänyt alle vuoden.

Niin sanotut ”talvilomapäivät” lasketaan lomakertymään mukaan, jos työtä on vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kalenterikuukaudessa ja työsuhde on 31.3. mennessä kestänyt keskeytymättä vähintään vuoden -lomakertymä on tällöin 2,5 päivää per kuukausi.

Joissain työehtosopimuksissa talvilomapäiviä voi kertyä, vaikkeivat nämä ehdota täyttyisikään. Puolikkaat lomapäivät pyöristetään aina ylöspäin.

 

Lyö lomatoiveet ajoissa lukkoon

Vuokratyösuhteessa olevan on tärkeää huomioida, että loman ajankohdasta sovitaan yhdessä käyttäjäyrityksen sekä työnantajan (henkilöstöpalvelualan yritys) kanssa.

Työnantajan on aina varattava työntekijöille mahdollisuus toivoa ajankohtaa lomalleen, eli esittää lomatoive. Työnantajan tulee huomioida toive mahdollisuuksien mukaan, mutta hän voi tästä huolimatta määrätä, milloin vuosiloma pidetään.

Vuosilomalaki määrää, että työnantajan pitää sijoittaa lomastasi 24 arkipäivää lomakaudelle (2.5.–30.9). Tämä niin kutsuttu vuosiloman kesälomaosuus pitää lähtökohtaisesti saada yhdenjaksoisena, ellei toisin sovita työnantajan ja työntekijän välillä. 12 arkipäivän ylittävän osan jakamisesta osiin työnantaja voi yksipuolisesti määrätä vain, jos se on välttämätöntä työn käynnissä pitämiseksi. Työntekijän niin toivoessa, voidaan loma tai osa siitä sopia pidettäväksi myös lomakauden ulkopuolella.

On myös hyvä huomioida, että yleensä työehtosopimuksissa on mainittu, että lomaa ei saa määrätä alkamaan työntekijän vapaapäivänä.

 

Lomaraha ja lomapalkka – mitä ne ovat?

Lomapalkka, lomaraha ja sen suuruus askarruttavat monia lomalaisia vuodesta toiseen.

Lomapalkka on vuosiloman ajalta sinulle maksettava vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka. Lomapalkka on maksettava ennen loman alkua. Lomapalkan laskentatapa riippuu palkkaustavastasi. Voit lukea lisää lomapalkan laskennasta Työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa.

Lomaraha (monille tutumpi nimellä ”lomaltapaluuraha”) on lisäpalkkio, joka ei perustu vuosilomalakiin, vaan työehtosopimukseen, paikalliseen sopimukseen tai työsopimukseen. Lomaraha on 50 % lomapalkan vuosilomapalkan määrästä. Lomaraha voidaan monissa yrityksissä erikseen sovittaessa vaihtaa vapaapäiviksi. Lomaraha maksetaan yleensä ennen lomaa vuosilomapalkan tai lomilta paluuta seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Huomioithan, että joissain työehtosopimuksissa joissakin työehtosopimuksissa tunnetaan edelleen erikseen sekä lomaraha että lomaltapaluuraha.

Lomaraha on syytä huomioida myös verotuksessa arvioidessasi vuoden kokonaisansioitasi.

 

 

Työsuhteeni päättyi – maksetaanko minulle lomaraha ja lomapalkka?

Jos määräaikainen työsuhde päättyy ja ansaittuja lomia on jäänyt pitämättä, maksetaan lomapalkka tältä ajalta lomakorvauksena loppupalkan yhteydessä

Voit olla oikeutettu työsuhteen päättyessä myös lomarahaan – tämä on aina suositeltavaa varmistaa tapauskohtaisesti työehtosopimuksesta tai työnantajaltasi.

 

Yhteenveto