RTK-Henkilöstöpalvelu

Olemme mukana tukemassa huomisen työelämää

11.02.2021

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä valtakunnallisesti edistävä järjestö, joka tarjoaa opiskelijoille ja opiskeluyhteisöille tietoa, tukea ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskelussa jaksamiseen. RTK-Henkilöstöpalvelu on tukemassa Nyyti ry:n matkaa yhteistyökumppanina.

Tukemista, vaikuttamista ja vertaistukea

Opiskeluaika on tärkeä vaihe elämässä, ja se pitää sisällään lukuisia kokemuksia, kohtaamisia sekä tuntemuksia.

”Teemme työtä opiskelijoiden kanssa, jotta huomisen työelämässä ja yhteiskunnassa riittää hyvinvoivia tekijöitä”, Nyyti ry:n toiminnanohjaaja Minna Savolainen tiivistää järjestön toiminnan tarkoituksen.

Käytännössä järjestön vaikuttavuus näkyy pääosin verkkopohjaisena toimintana, kuten erilaisina keskusteluryhminä, työpajoina, muun muassa elämäntaitoja vahvistavina koulutuksina ja hankkeina.

”Iso siivu toiminnastamme kohdentuu myös esimerkiksi korkeakoulujen henkilöstöille. Tarjoamme heille koulutusta siitä, kuinka he voivat tukea ja kohdata opiskelijoita”, Minna kuvailee toiminnan laajaa vaikuttavuutta.

Tärkeässä roolissa järjestössä ovat vapaaehtoiset, jotka tekevät arvokasta työtä mielenterveysystävällisen opiskeluarjen puolesta.

”Meillä on todella upeita vapaaehtoisia, ja he mahdollistavat esimerkiksi nettichattien vertaistuen opiskelijoille”, Minna kiteyttää.

 

Mielen hyvinvointia haastavassa opiskeluarjessa

Järjestön tarjoamille palveluille on ollut kysyntää erityisesti kuluneen vuoden aikana. Nyyti ry:n henkilöstö ja vapaaehtoiset ovat kulkeneet nuorten matkassa läpi poikkeusolojen, ja vertaistuen avulla on pystytty vastaamaan opiskelijoiden huoleen muun muassa omasta jaksamisesta.

”Opiskelun aiheuttama uupumus on moninkertaistunut normaaliaikaan verrattuna, ja moni kokee esimerkiksi riittämättömyyden tunnetta tai etäopiskelun aiheuttamaa huolta. Olemme huomioineet opiskelijoiden mielen päällä olevat asiat esimerkiksi chattien aihepiireissä ja teemoituksissa”, Minna toteaa.

 

Toimintaa ohjaavat arvot ovat heijastettavissa työelämään

Nyyti ry:n toimintaa ohjaavat arvot toimivat erinomaisesti myös työelämän ohjenuorina. Arvot ovat merkityksellisyys, yhdenvertaisuus ja rohkeus.

”Mielestämme kokemus merkityksellisyydestä on ihmisyyden ydin ja se syntyy vuorovaikutuksesta. Luomme mahdollisuuksia, joissa ihminen voi kokea olevansa osa yhteisöä, ja että hänen tekemisensä on merkityksellistä”, Minna avaa tärkeimmäksi toiminnan arvoksi asetettua merkityksellisyyttä.

Yhdenvertaisuus näkyy kaikessa järjestön toiminnassa luottamuksena ja arvostuksena esimerkiksi yhteistyökumppaneiden suuntaan. Rohkeus korostuu esimerkiksi vaikeiden asioiden keskusteluun nostamisena.

”Haluamme nostaa pinnalle opiskelijoiden kokemia vaikeita ja vaiettujakin epäkohtia, jotta niitä voidaan korjata”, Minna kertoo.

Tutustu Nyyti ry:n toimintaan: https://www.nyyti.fi/