RTK-Henkilöstöpalvelu

Onnistuneen rekrytoinnin kulmakivet

05.10.2021

Rauman myyntipäällikkömme Jaana Koivumäki on vaikuttanut RTK-Henkilöstöpalvelun tiimissä henkilöstöratkaisuiden parissa yhdeksän vuotta. Jaanan mukaan onnistunut rekrytointiprosessi vaatii muun muassa tarkoin määritetyt tavoitteet, monikanavaista hakijahankintaa, viestintää sekä harkittuja päätöksiä.

 

Tavoitteet toimivat rekrytoinnin raameina

Rekrytoinnin alkumetreillä on äärimmäisen tärkeää määrittää rekrytoinnin tavoitteet ja aikataulu, eli millaiseen tehtävään, millaisella osaamistaustalla ja aikaikkunalla tulevaa joukkueen jäsentä haetaan.

”Huolellinen pohjatyö on äärimmäisen tärkeää. On tärkeää tuntea työskentelyn ympäristö ja työnkuva, joiden kautta voidaan lähteä profiloimaan sitä, millaista henkilöä haetaan”, Jaana kiteyttää.

 

Monikanavainen hakijahankinta ja työnantajamielikuva

Monilla toimialoilla alan osaajista käydään kilpailua, eikä sopivan henkilön löytyminen ole itsestäänselvyys. Jaana muistuttaa, että rekrytoinnin näkyvyydessä ratkaisee monikanavaisuus ja mielenkiintoinen työnantajamielikuva:

”Somealustat ovat tuoneet mukanaan erinomaisia mahdollisuuksia tavoittaa lisää potentiaalisia hakijoita perinteisten työnhakuportaalien rinnalla. Näissä kanavissa kannattaa myös lähteä kehittämään yrityksen työnantajamielikuvaa.”

Jaanan mukaan sosiaalisen median lisäksi sopivia osaajia voi löytää erilaisten rekrytointitapahtumien ja seminaarien kautta. Lisäksi hän kannustaa luottamaan oman verkoston voimaan – nappivalinta tiimin jäseneksi saattaa löytyä yllättävänkin läheltä.

 

Hakijakokemus koostuu muun muassa yhdenvertaisuudesta ja viestinnästä

Hakijakokemus on monen asian summa, joka mittaa rekrytoinnin onnistuneisuutta hakijan näkökulmasta. Jaana korostaa hakijoiden yhdenvertaista kohtelua ja viestinnän tärkeyttä, joiden tulee pysyä yllä koko rekrytointiprosessin ajan.

”Rekrytoinnissa on tärkeää, että hakija tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi ja kuinka rekrytointi etenee. Lisäksi on tärkeää muistaa, että kaikki hakijat ovat aina rekrytoinnissa samalla viivalla ja jokaista kohdellaan yhdenvertaisesti – viestinnässä, haastatteluissa ja koko prosessin aikana.”

 

Valmistaudu tekemään päätöksiä

Jaana muistuttaa päätöksenteon tärkeydestä, jossa harkittu nopeus on valttia:

”Hyvien ehdokkaiden kohdalla ei kannata jäädä miettimään liian pitkäksi aikaa, vaan tulee tehdä nopea ja harkittu päätös tilanteen etenemisestä, olipa kyseessä kutsu haastatteluun tai henkilövalinta. Hyvillä hakijoilla on usein muitakin työhakemuksia vetämässä, joten timanttien kohdalla kannattaa toimia nopeasti”, hän toteaa ja jatkaa:

”Henkilövalinnan tueksi sopiville hakijoille on mahdollista toteuttaa henkilöarvioinnit, jotka mittaavat henkilön soveltuvuutta tehtävään vielä syvemmällä tasolla. Henkilöarvioinnit tuovat mukanaan varmuutta valintoihin.”

 

Varaa aikaa kalenteristasi tai hyödynnä rekrytointikumppania

Rekrytointi mielletään helposti muiden töiden ohella hoidettavaksi prosessiksi. Jaana muistuttaa, että hakijaviestintä, haastattelut ja niiden arviointi sekä henkilövalinnan tekeminen vaativat useita työtunteja.

”Yksi rekrytoinnin palvelumme ehdoton hyöty yrityksille on ajansäästö – huolehdimme rekrytointiprosessin kaikki vaiheet alusta loppuun, avaimet käteen -periaatteella. Voimme toteuttaa myös jonkin rekrytoinnin osan, esimerkiksi haastattelut, ikään kuin auttavana kätenä”, hän kertoo.