RTK-Henkilöstöpalvelu

Uuden työntekijän perehdyttäjän muistilista

29.03.2022

Uuden tiimin jäsenen vastaanotto on tärkeä hetki. Ensimmäisinä työpäivinä työntekijän näkemys työnkuvasta ja -välineistä avartuu, järjestelmiä otetaan käyttöön ja työtehtävät pääsevät hiljalleen käynnistymään.

Onnistuneen työarjen takana on kattava perehdytys, mikä luo rytmiä työpäiviin. Lisäksi huolellisesti suunniteltu perehdytys sitouttaa osaajan osaksi työyhteisöä, jää positiivisena kokemuksena mieleen ja innoittaa tarttumaan työtehtäviin.

 

Nimeä työarjen tukihenkilö ja varaa aikaa

Perehdytyksen vetovastuu kannattaa antaa yhdelle henkilölle, joka huolehtii uudesta työntekijästä toimien työarjen tukipilarina. Perehdyttäjän ei välttämättä tarvitse olla esihenkilö. Perehdyttämisessä kannattaa hyödyntää tiimin sisäinen osaaminen ja tarjota lisävastuuta kelle tahansa ammattitaitoiselle työyhteisön jäsenelle.

Ensimmäisinä viikkoina perehdyttäjän kalenterista on hyvä raivata runsaasti tilaa, jotta hän on perehdyttämisessä aidosti läsnä. Kynnys kysymyksille ja keskustelulle madaltuu, kun perehdyttäjällä on aikaa niille.

 

Valmistele työpiste

Valmistele uudelle työntekijälle oma työpiste, jossa on valmiina odottamassa kaikki työhön tarvittavat välineet ja materiaalit, kuten esimerkiksi työvaatteet, -kengät ja suojavarusteet tai toimistoympäristössä tietokone ja puhelin. Lisäksi huolehdi tarvittavat tunnukset eri järjestelmiin ja esimerkiksi sähköpostilaatikko käyttövalmiiksi.

 

 

Tee perehdytyssuunnitelma

Valmistele itsellesi listaus siitä, mitä asioita uuden työntekijän kanssa tulee käydä läpi. Aloita pureutumalla työarkea ympäröiviin asioihin, kuten esimerkiksi:

– Yrityksen esittely, katsaus toimintaympäristöön ja arvoihin
– Tuotteiden ja palveluiden läpikäynti
– Työ- ja paloturvallisuuteen liittyvät asiat
– Tietoturvaan liittyvät asiat

Siirry seuraavaksi käytännön työarkeen, joita ovat muun muassa:

– Järjestelmien käyttöönotto ja opastus
– Käytännön työtehtävien läpikäynti
– Ketä muita yrityksessä on töissä, eli katsaus työkavereihin ja esittelykierros
– Yrityksen sisäiset toimintatavat esimerkiksi viestinnässä ja kuinka kehenkin voi ottaa yhteyttä

Vältä tietotulvaa – jaa tietoa useammalle päivälle ja kerro, mistä esimerkiksi perehdytysmateriaali löytyy varsinaisen läpikäynnin jälkeen.

 

Vie osaksi työyhteisöä ja kysy kokemuksista

Uusi työntekijä kannattaa napata mukaan yhteisiin lounas- ja kahvihetkiin heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Tämä varmistaa sen, että henkilö kokee kuuluvansa osaksi työyhteisöä ja samalla tiimiytyminen saa alkunsa.

Perehdytyksen jälkeen on hyvä sopia tsekkauspiste, jossa perehdytettävän kanssa istutaan alas. Yhteisessä hetkessä onnistuu kuulumisten vaihto ja huolenpito siitä, onko kaikki sujunut uudessa tehtävässä hyvin. Muista kysyä perehdytettävältä myös palautetta, sillä hänellä on tuorein kokemus yrityksen perehdytysprosessista. Tieto on arvokasta tulevia, uusia joukkueen jäseniä silmällä pitäen.