RTK-Henkilöstöpalvelu

Työnhakijan kohtaaminen videohaastattelussa

18.11.2021

Videohaastattelu on nykyaikainen rekrytoinnin työkalu, jolla työnhakija kohdataan verkon välityksellä. Ruudun äärellä vietetty hetki vaatii molemmilta osapuolilta muun muassa huolellista valmistautumista ja sopivan rentoa otetta.

 

Työmahdollisuudesta viestimistä linjoja pitkin

Videohaastattelua hyödynnetään rekrytoinnin asiantuntijatyössä paljon, sillä se on rekrytoijalle ja työnhakijalle joustava keino päästä juttelemaan työmahdollisuudesta. Esimerkiksi Teams-ohjelmiston välityksellä toteutettu haastatteluhetki sopii rekrytointeihin, joissa työnhakijoita on määrällisesti useita.

RTK-Henkilöstöpalvelulla on käytössään Teamsin lisäksi myös videohaastattelutyökalu. Sen kautta potentiaalisille osaajille lähetetään videokysymykset, joihin he vastaavat videon välityksellä. Nauhoitetut videohaastattelut auttavat arvioimaan ja tunnistamaan avoimeen työtehtävään sopivimmat tekijät.

 

Videohaastatteluun valmistautuminen

Rekrytoija valmistautuu usein videohaastatteluun pienimuotoisella käsikirjoituksella, eli kysymyspatteristolla, jolla hän ohjaa työnhakijan kanssa käytävää keskustelua. Keskustelu elää ja soljuu haastattelussa hyvinkin paljon, mutta kysymyspatteristo säilyttää keskustelun oikeilla raiteilla. Lisäksi ennen haastattelua hän tutustuu hakijan lähettämiin tietoihin.

Toimiva tekniikka ja nettiyhteys ovat tärkeässä arvossa videohaastattelun aikana. Netti- ja videoyhteyttä kannattaa testata ennen haastattelua, jotta varsinainen haastatteluhetki menee mahdollisimman jouhevasti.

 

Rento ilmapiiri häivyttää mahdollista jännitystä

Kameralle puhuminen saattaa olla jännittävä hetki – niin rekrytointia tekevälle taholle, kuin työnhakijalle. Rento, jutusteleva ilmapiiri on yksi onnistuneen videohaastattelun mahdollistajista. Esimerkiksi haastateltavan harrastuksista ja vapaa-ajan aktiviteeteistä keskustelu saattaa häivyttää jännitystä.

Videohaastattelussa ei voi katsoa toista silmiin, mutta virtuaalisen katsekontaktin voi saavuttaa katsomalla kameraan. Tällöin haastateltavalla on tunne siitä, että rekrytoija kuuntelee ja keskittyy asiaan aidosti. Lisäksi haastateltava kokee, että rekrytoija on tilanteessa aidosti läsnä.

 

Ajansäästöä ja kustannustehokkuutta

Videohaastattelu ei korvaa täysin tapaamista kasvokkain, mutta onnistuneesti toteutettuna sen avulla päästään tutustumaan kattavasti työnhakijan kokonaiskuvaan ja osaamiseen. Lisäksi kohtaaminen videon välityksellä säästää aikaa – työnhakijalla ja rekrytoijalla voi olla välimatkaa, joten videon välityksellä toteutettu työhaastattelu on ketterä vaihtoehto.

Rekrytointiprosessi on suunniteltavissa RTK-Henkilöstöpalvelun kanssa niin, että videohaastattelua hyödynnetään esimerkiksi prosessin alkuvaiheen työkaluna, ja viimeisien henkilövalintojen varmistukseksi osaajat tavataan vielä kasvokkain. Tärkeintä on, että kokonaisuus palvelee työnhakijan lisäksi asiakasyritystämme.