RTK-Henkilöstöpalvelu

Työntutkimuksella kohti tuottavuutta

25.02.2020

Jokainen työpäivämme sisältää tutkimusten mukaan noin 25 % suunnittelemattomia häiriöitä. Työntutkimus on systemaattinen kehittämismenetelmä, eli työkalu, jonka avulla työtehtävien ja -prosessien laatua, tehokkuutta ja kuormittavuutta tarkastellaan ja analysoidaan.

Työntutkimusta hyödynnetään yleisesti esimerkiksi teollisuus-, palvelu-, toimisto- ja asiantuntijatyön kehittämiseen, mutta se on sovellettavissa erinomaisesti mihin tahansa työhön toimialasta riippumatta. Työntutkimus antaa selvityksen siitä, mitä työ pitää sisällään, miten sitä tehdään ja miksi. Samalla se kirkastaa työhön ja sen tuotoksiin vaikuttavia tekijöitä.

 

Tie menestykseen vaatii jatkuvaa kehittämistyötä

Jokainen yrittäjä tavoittelee menestyksekästä liiketoimintaa, mutta yritysten toimintaympäristö ja menestymisen edellytykset ovat jatkuvassa muutoksessa. Kilpailukyvyn ja kannattavuuden turvaaminen vaatii yritykseltä ja sen henkilöstöltä ketterää reagointia sekä jatkuvaa sopeutumista muutosten pyörteisiin. Kasvun askeleet edellyttävät uusien ajatusten omaksumista ja yrityksen suorituskyvyn kehittämistä.

Kehittämistyö parantaa yritysten tuottavuutta ja toiminnan tehokkuutta, heijastuen sitä kautta kannattavuuteen, kilpailukykyyn ja työsuhteiden jatkuvuuteen. Samalla sen toimenpiteet näkyvät konkreettisesti myös ihmisten, eli työntekijöiden arjessa – muun muassa työympäristön, -olojen, -hyvinvoinnin ja työn sisällön kehittämisenä.

Kehittämistoiminnan yhteydessä tuleekin toimia mielekkään, vaihtelevan ja kehittävän työn sisällön sekä tuottavuuden parantamiseksi. Näin  työntekijälle luodaan mahdollisuus kehittyä työssään ja lisätään hänen valmiuksiaan myös uusiin työtehtäviin.

 

Työntutkimuksen vaikuttavuus ja hyödyt työpaikalla

Työntutkimus tarjoaa selkeitä hyötyjä kaikille osapuolille – Niin työntekijälle, työnantajalle sekä loppuasiakkaalle.

Työntekijät hyötyvät kehittämistyöstä ja työntutkimuksesta välittömästi työtehtävien rikastumisen, keventymisen sekä ergonomian ja turvallisuuden parantumisen kautta. Yrityksen menestys mahdollistaa kannustavan palkitsemisen sekä työsuhdeturvan parantumisen. Tuottava ja kilpailukykyinen yritys on työntekijän tärkein turva.

Yritykselle tuottavuus ja innovaatiot ovat keskeiset kilpailukyvyn lähteet. Ilman jatkuvaa tuottavuuden kehittämistä yritys ei pysy kilpailukykyisenä ja menesty. Kehittämistyön tarkoituksena on, että yrityksessä tehdään oikeita asioita ja oikealla tavalla – Täsmällinen määrä, oikeaan aikaan, laadukkaasti.

Loppuasiakas hyötyy työntutkimuksesta saadessaan oikeat tuotteet, oikean laatuisina ja oikeassa aikataulussa.

 

Innostuitko työntutkimuksesta?

Ota rohkeasti yhteyttä – Tulemme paikan päälle kertomaan, kuinka työntutkimus on sovellettavissa juuri sinun yrityksessäsi.