RTK-Henkilöstöpalvelu

Vastuullisen työnantajakuvan rakennuspilarit

13.03.2020

Vastuullisuus. Se on tekijä, joka korostuu ja näkyy yhä kasvavimmissa määrin niin yritysmaailmassa, kuin jokaisen meidän henkilökohtaisissa valinnoissamme ja arvomaailmassamme.

Omassa työssäni vastuullisuus korostuu asiakkaidemme, eli asiakasyritysten, työnhakijoiden ja -tekijöiden suuntaan. Omaa tekemistäni ohjaa yksinkertainen ajattelutapa: haluan palvella heitä kaikkia parhaani mukaan, mahdollisimman joustavasti. Koen olevani onnekkaassa tilanteessa, sillä samat arvot ohjaavat myös RTK-Henkilöstöpalvelun toimintaa.

 

Millainen on vastuullinen työnantaja?

Vastuullisuus kumpuaa paljolti jo työsuhteen perusasioista: vuokratyöntekijämme kuuluvat laajan työterveyshuollon piiriin, hyödynnämme omailmoitusta sairauspoissaoloissa ja vapaa-aikaa sekä työssä jaksamista tuetaan erilaisten etujen, kuten kulttuurisetelien muodossa. Työsuojeluorganisaatiomme valvoo niin toimihenkilöidemme kuin vuokratyöntekijöidemme etuja, ohjaten omalta osaltaan toimintaamme oikeaan suuntaan.

Vastuullisen työnantajan mielikuva rakentuu kuitenkin jo ennen varsinaisen työsuhteen alkamista: se, miten viestimme ja toteutamme palveluitamme sekä kohtelemme työnhakijaa hänen hakijapolullaan, on vähintäänkin yhtä tärkeää ja arvokasta, kuin omien työntekijöidemme etujen ajaminen.

Rakennuspilarit, joiden päälle vastuullinen työnantajakuva rakentuu, ovat työnhakijoiden, -tekijöiden sekä yritysasiakkaiden osalta samoja: avoimuus, rehellisyys, nykyaikaisuus ja joustavuus. Omassa päivittäisessä tekemisessäni nämä rakennuspilarit näkyvät tietynlaisena ”lean”-ajatteluna sekä monikanavaisuutena. Yritän muotoilla palveluni ja viestintäni niin, että voin palvella jokaista yksilöä mahdollisimman onnistuneesti. Esimerkiksi työntekijät ja -hakijat saavat minut helposti kiinni WhatsAppilla, tekstiviestitse ja sähköpostitse. Lisäksi työhaastattelut onnistuvat tarvittaessa videon välityksellä face-to-face kohtaamisen sijaan, jos se toisen osapuolen kalenteriin ja tilanteeseen paremmin sopii.

Omassa roolissani vastuullisena työnantajaosapuolen edustajana toimiminen tuo myös haasteita, sillä en ole työnjohdollisessa roolissa vuokratyöntekijöidemme työarjessa. Mahdollisien haasteiden ja ongelmakohtien ratkaiseminen onnistuu avoimella kommunikaatiolla kaikkiin suuntiin ja reiluilla toimintaperiaatteilla. Käytössämme olevat valmiit toimintamallit, kuten varhaisen tuen malli, ovat myös niitä rakenteellisia asioita, joilla mahdollistetaan sekä työntekijöiden että asiakasyritysten edukas hoitaminen.

 

vastuullinen_tyonantaja_oikotie

 

RTK-Henkilöstöpalvelu mukana Vastuullinen työnantaja -kampanjassa

RTK-Henkilöstöpalvelu on Henkilöstöpalveluyritysten liiton jäsenyrityksenä sitoutunut toimimaan yhteisten toiminta- ja vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti. HPL:n teema vuodelle 2020 on juuri tämän blogitekstin aihe – vastuullisuus. HPL on haastanut kaikki jäsenyrityksensä osallistumaan Oikotien Vastuullinen Työnantaja -kampanjaan, jossa tietysti olemme mukana tänäkin vuonna.

Kampanjan vastuullisen työnantajan kuusi periaatetta ovat:

1. Syrjimättömyys.
2. Joustaminen ja työelämän tasapaino.
3. Esimiestyöhön panostaminen.
4. Työn sisältö ja merkitys.
5. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus.
6. Hyvä hakijakokemus.

Minulle on tärkeää, että pääsen päivittäin aidosti vaikuttamaan näihin periaatteisiin sekä rekrytoinnin että markkinoinnin roolieni kautta. Nykyajan työntekijämarkkinassa vastuullinen ja vetävä työnantajakuva ovat elinehtoja liiketoiminnan kannalta, mutta näiden arvojen tulisi ohjata tekemistä myös jokaisen henkilökohtaisella tasolla.

Tehdään yhdessä Suomesta työmarkkina, jossa kaikki kantavat oman vastuunsa.