RTK-Henkilöstöpalvelu

Vastuullisuus ja compliance – ajatuksia tulevaisuudesta

29.12.2023

Vastuullisuus koskee kaikkia toimialoja, myös henkilöstöpalveluja. Nykyään yhä useammat yritykset tunnustavat vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnassa, myös me RTK-Henkilöstöpalvelussa. Sanojen ja raporttien lisäksi vastuullisuus on ennen kaikkea konkreettisia tekoja, jotka ulottuvat läpi koko organisaation.

Tulevaisuudessa vastuullisuus tulee olemaan entistäkin keskeisemmässä roolissa henkilöstöpalveluiden tarjoamisessa. Myös compliance-toiminta ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat olennainen osa tätä kehitystä.

 

Vastuullisuus RTK-Henkilöstöpalvelussa

Meillä vastuullisuus merkitsee sitoutumista toimimaan eettisesti, kestävästi ja ihmisoikeuksia kunnioittaen kaikissa liiketoiminnan vaiheissa. Tämä sisältää muun muassa työntekijöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamisen, tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämisen sekä ympäristövaikutusten minimoimisen.

Henkilöstöpalvelualalla toimivien yritysten on otettava vastuullisuus huomioon kaikessa tekemisessä rekrytoinnista ja henkilöstöhallinnosta aina koulutuksiin asti. Näin varmistamme, että asiakasyritykset ja työntekijät voivat luottaa siihen, että heidän henkilöstötarpeensa hoidetaan vastuullisesti ja ammattimaisesti.

 

Compliance takaa turvallisuuden ja läpinäkyvyyden  

Compliance, eli sääntöjen ja määräysten noudattaminen, on olennainen osa vastuullista liiketoimintaa. RTK-Henkilöstöpalvelussa se tarkoittaa muun muassa työoikeuden, verotuksen ja tietosuojan säännösten noudattamista.

Tulevaisuudessa erilaiset compliance-tiimit ja -palvelut varmistavat, että kaikki toiminnot täyttävät paitsi lakisääteiset myös eettiset vaatimukset ja vastuullisuutta koskevat standardit. Compliance-tiimien ja -palveluiden tehtävänä on pitää huolta siitä, että organisaation toiminta on läpinäkyvää ja että riskejä hallitaan tehokkaasti.

 

 

 

Yhdessä varmistetaan vastuullinen tulevaisuus

Henkilöstöpalvelualalla vastuullisuus ja compliance eivät ole pelkästään liiketoiminnan lisäarvoa tuovia tekijöitä, vaan ne ovat välttämättömiä menestyksekkään ja kestävän liiketoiminnan varmistamiseksi. Ne ovat myös osoitus organisaation sitoutumisesta toimia reilusti, läpinäkyvästi ja vastuullisesti kaikessa tekemisessä.

Tulevaisuudessa tulemme näkemään, kuinka vastuullisuus ja compliance nivoutuvat yhä tiiviimmin yhteen henkilöstöpalveluiden tarjoamisessa. Me uskomme, että ne organisaatiot, jotka pystyvät hyödyntämään näitä periaatteita, ovat paremmassa asemassa vastaamaan liiketoimintaympäristön tuleviin haasteisiin ja menestymään myös jatkossa.

Me RTK-Henkilöstöpalveluissa näemme, että vastuullisuus ja compliance muodostavat vahvan perustan henkilöstöpalvelualan tulevaisuudelle. Ne eivät ole pelkästään ohimenevä trendi, vaan olennainen osa kestävää ja menestyksekästä liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa.