RTK-Henkilöstöpalvelu

 
 

Finnforel: RekryKoulutus nykyaikaisen kirjolohituotannon mahdollistajana

RekryKoulutus on oivallinen keino kouluttaa yritykseen työntekijöitä tilanteessa, jossa erityistä ammatillista osaamista vaativaan rooliin on haastava löytää työntekijöitä.

RekryKoulutus järjestetään yhteistyössä koulutusorganisaation kanssa, joka laatii yrityksen kanssa yhteistyössä opetussuunnitelman. Suunnitelma pitää sisällään useimmiten sekä tietopuolista opetusta sekä käytännön työssä oppimista. RTK-Henkilöstöpalvelu hoitaa yrityksen puolesta RekryKoulutuksien organisoinnin, mahdollisen tukirahoituksen hakemisen, tehokkaan hakijahankinnan sekä koulutuksen lopputulemana toimittaa uutta työvoimaa.

 

Finnforelin Varkauteen rakentama kiertovesitekniikkaan perustuva kirjolohikasvattamo ja -jalostamo oli tilanteessa, jossa laitoksen rakennusprojekti oli viimeistelyvaiheessa ja oli aika löytää merkittävä määrä osaavia elintarvikealan ammattilaisia täyttämään kirjolohituotannon 1 000 tonnin vuositavoite.

RTK-Henkilöstöpalvelu käynnisti Finnforelin kanssa yhteistyössä rekrytoinnit kasvattamoon ja jalostamoon ja on sittemmin tarjonnut kokonaisvaltaisen HR:n tuottamisen valtaosalle tuotannon elintarvikealan ammattilaisista.

Koska Finnforelin hyödyntämä kiertovesitekniikkaan perustuva tuotanto on verrattain uusi koko Suomen mittakaavassa, päädyttiin uudet ammattilaiset rekrytoimaan sekä kouluttamaan tehtäviinsä perusteellisesti RekryKoulutuksen muodossa. Savon ammattiopisto valittiin kouluttamaan työntekijät kirjolohia viljelevän Finnforel Oy:n tarpeisiin vastaavan opetussuunnitelman mukaisesti. Kiertovesimenetelmällä kasvatetut kirjolohet löytyvät kaupoista Saimaan Tuore -brändillä varustettuna.

 

Savon ammattiopiston opettaja Tapani Miettinen kertoo koulutuksen sujuneen hyvin. – Ryhmä on ollut todella innokas, vaikka aikataulu oli tiukka. Useilla tulevilla Finnforelin työntekijöillä on aiempaa kokemusta elintarvikealasta. Tämä oli varmasti yksi järjestetyn RekryKoulutuksen vahvuuksista.

Finnforelille järjestetyn RekryKoulutuksen tavoitteena oli, että opiskelija hallitsee ainakin laatuasiat, työturvallisuuden, tuotannossa ammatillisen osaamisen, LEAN-ajatusmaailmaan perusperiaatteet, yleiset työelämävalmiudet ja ymmärtää eri työvaiheiden merkityksen valmiille laadulle ja tuotteelle. RekryKoulutukseen valitut henkilöt suorittivat myös elintarvikealalla työskentelyn mahdollistavan hygianiapassin koulutuksen aikana.

Työssäoppimisjakson tavoitteena oli antaa opiskelijoille hyvät edellytykset työskentelyyn erilaisissa tuotannon tehtävissä. Oleellisena tavoitteena oli nostaa ja kehittää työntekijöiden ammatillista osaamista niin, että he kykenevät toimimaan uusissa laaja-alaisissa ja haastavissa työtehtävissä tuottavasti ja itsenäisesti.

Finnforelin Varkauden yksikkö on päässyt jo täyteen tuotantokapasiteettiinsa ja Saimaan Tuore -tuotemerkillä varustetut, Varkaudessa tuotetut kirjolohet löytyvät kauppojen hyllyiltä kautta maan.

RTK-Henkilöstöpalvelu on ollut ilolla mukana yhteistyössä mahdollistamassa Finnforelin kanssa kirjolohenkasvatuslaitoksen työvoiman rekrytoinnin, koulutuksen sekä henkilöstöhallinnon hoitamisen.

Tutustu tarkemmin Saimaan Tuoreen RTK-Henkilöstöpalvelun voimin tuottamaan kirjoloheen:

www.saimaantuore.fi
www.facebook.com/saimaantuore

Koulutus tekee hyvää läpi elämän
www.sakky.fi

 

Henkilöstötarpeita?

Ota yhteyttä RTK-Henkilöstöpalvelun rekrytoinnin asiantuntijaasi lähellä sinua ja me hoidamme loput.

Yhteystietomme löydät TÄSTÄ