RTK-Henkilöstöpalvelu

 
 

Innostava tiimi sujuvan työarjen tukipilarina

Varkauden kaupungin perhepalveluiden tiimissä työskentelee sosiaalialan ammattilaisia, joiden työarki koostuu kohtaamisista varkautelaisissa perheissä. Työyhteisössä vallitsee avoin ja positiivinen tiimihenki, jossa ammatillista tietoa jaetaan ja toimintamalleja kehitetään aktiivisesti. Tiimin työntekijöiden tehtävä on vastata sosiaalihuoltolain mukaisesta palvelutarpeen arvioinnista ja palveluista lapsiperheille.

 

Monipuolisen työn keskiössä perheiden tukeminen

Perhepalvelutiimin työntekijät tarjoavat ohjausta, neuvontaa ja tukea vanhemmuuteen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen, arjenhallintaan sekä parisuhteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Ammatillinen työskentelyote muotoutuu usean tekijän yhteisvaikutuksesta: osaamisesta, tiedosta, taidosta ja kohtaamisista – erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

”Työn tärkeimpänä tehtävänä nostaisin esiin asiakastapaamiset, eli tilanteet, joissa olemme vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Minun työssäni tilanteet ovat esimerkiksi tapaamisia tukiperheissä, palvelutarpeen arviointia tai verkostopalavereita”, sosiaaliohjaajan tehtävässä työskentelevä Pirkko avaa.

Sosiaalityöntekijä Maiju lisää, että asiakastyön ohella tärkeä osa työtehtäviä on kirjallinen työ, sillä jokainen työn vaihe dokumentoidaan tarkasti.

 

Nykyaikaiset työtilat ja etätyöt tuovat joustavuutta työelämään

Hyvinvointikeskus Aallossa sijaitsevat uudet ja raikkaat toimitilat palvelevat sosiaali- ja terveysalan verkostoa kattavasti ja yhteistyölle ei ole kynnystä – olipa kyse yhteistyöstä lastensuojeluun tai vaikkapa vammaispalveluun.

”Teemme työtämme moniammatillisesti. Toimimme työpareina esimerkiksi päihdetyön- ja perheneuvolan kanssa, joten verkostoa on lähellä kattavasti”, sosiaalityöntekijänä toimiva Lilli kertoo.

Sosiaalipalvelun asiantuntijat hyödyntävät työssään monitoimitilaympäristöä, jossa työyhteisö sijoittuu viereisiin työpisteisiin yhteisessä avarassa tilassa. Käytännöllinen tila mahdollistaa vuoropuhelun työkavereiden kesken ja esimerkiksi puhelintyöskentelyyn käytössä on äänieristetyt puhelinkopit.

”Monitoimitilaympäristö on toiminut työyhteisöllämme hyvin, ja kehitämme sen käyttöä yhä edelleen – olemme viime aikoina lisänneet esimerkiksi hiljaisen työn tekemisen mahdollisuutta”, johtava sosiaalityöntekijä Päivi toteaa.

Fyysisten toimitilojen lisäksi sosiaalityön ammattilaisilla on joustava mahdollisuus tehdä etätyötä, joten asiakas- ja tiimitapaamiset hoituvat nykyaikaisin työkaluin kotitoimistolta käsin. Lisäksi työyhteisöllä on käytössä liukuva työaika, mikä helpottaa oman arjen ja työelämän yhteensovittamista.

 

Ketterät toimintamallit syntyvät innosta kehittämiseen

Sosiaalityöllä on sosiaalihuoltolain tarkoin määrittelemät raamit, mutta oman työyhteisön käytänteitä ja toimintamalleja on mahdollista kehittää. Tiimissä koetaan, että jatkuva kehittymisen into on työyhteisössä sisäänrakennettua.

”Olemme tällainen kehittäjätiimi – olemme avoimia ja valmiita jakamaan osaamista tiimin kesken”, Pirkko tiivistää hymyillen.

Tiedonjakamisen lisäksi tiimi kouluttautuu ammatillista osaamista kehittävissä koulutuksissa, esimerkiksi lastensuojelulakiin ja palvelutarpeen arviointiin liittyen.

”Esihenkilönä haluan kannustaa jokaista pohtimaan jokaisen omaa kehittymisen polkuaan – koulutuksia on saatavilla paljonkin, joten tuen mielelläni työntekijöidemme omia kiinnostuksen kohteita ja koulutustarpeita”, Päivi kertoo kehitysmyönteisyyttä korostaen.

 

Työtä ympäröi lämminhenkinen työyhteisö

Sosiaalipalveluiden tiimissä vallitsee lämmin tiimihenki ja yhteisten virtuaalisten kahvitaukojen äärelle kokoonnutaan Teamsin välityksellä. Tiimissä korostuukin se, että kynnys yhteydenpitoon pidetään matalana ja tiimin jäsenistä pidetään huolta, vaikka kaikki eivät työskentelisi fyysisesti samassa paikassa.

”Olen itse aloittanut hiljattain lapsiperheiden sosiaalityössä. Koen, että tässä porukassa on ollut helppo ääneen ihmetellä ja lähitiimin tuki on aina läsnä”, Lilli toteaa.

”Meillä kaikilla on hyvä ammatillinen ote ja itsetunto – voi sanoa, mitä ajattelee ja keskustella avoimesti”, sosiaaliohjaajan tehtävässä toimiva Kirsi kuvailee.

Positiivisen vireen omaavassa työyhteisössä on tilaa myös uusille osaajille.

”Koen, että meillä on töissä innostavia ja upeita persoonia. Sosiaalialan tehtävissä on tilaa myös uusille alan ammattilaisille ja työyhteisömme ottaa heidät ilolla vastaan”, Päivi sanoittaa tulevia rekrytointeja silmällä pitäen.

Katso kaikki Varkauden kaupungin avoimet työpaikat!

Tuo osaamisesi Varkauteen!

Katso avoimet työpaikat

 

Rekrytointiyhteistyössä RTK-Henkilöstöpalvelu

Tutustu Varkauden alueen ja muun Suomen avoimiin työpaikkoihimme!