RTK-Henkilöstöpalvelu

 
 

Aidosti ja koko sydämellä lasten asialla: varhaiskasvatuksen erityisopettaja Satu Remes

Syksyinen päivä on sujunut Varkaudessa sijaitsevassa Päiviönsaaren päiväkodissa touhukkaasti. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Satu Remeksen päivään on sisältynyt muun muassa leikin kautta lasten kielellisten ja kommunikaatiotaitojen tukemista sekä sukeltamista sateenkaariteemaisen seikkailuradan pariin. Sadun mukaan parasta hänen työssään ovat lapset.

 

Matkan varrella kertynyt kokemus rikastaa nykyistä työarkea

Uransa alussa Satu työskenteli sosiaalikasvattajana lastensuojelussa kymmenen vuoden ajan. Vuosien varrelle mahtui erilaisten perheiden kohtaamisia perhetukikodissa, avoimessa päiväkodissa ja lastensuojelun perhetyössä.

”Olen tyytyväinen siihen, että olen päässyt Varkauden kaupungilla uuteen työhön, kun olen sitä toivonut. Koen, että erityislapset ovat aina olleet sydäntäni lähellä, joten valmistelin vuosien aikana opintojani varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi”, Satu kertoo.

Satu pitää työkokemustaan nykyisessä työssään voimavarana, sillä tiivis työskentely perheiden kanssa on antanut erinomaista kokemusta ja ymmärrystä hänen työnkuvaansa.

 

Työarjessa pysähdytään lapsen asioiden äärelle

Satu on läsnä päiväkodissa alle viisivuotiaista lapsista koostuvissa kuntouttavissa pienryhmissä sekä muussa päiväkodin arjessa vuoroviikoin. Lisäksi hänellä on omia pienryhmiä, kuten vuorovaikutteisen leikin ryhmä, jossa Satu vetää toimintaa viikoittain.

”Työhöni kuuluu muun muassa lasten ja heidän tuen tarpeen havainnointi sekä yhteistyö vanhempien kanssa. Mikäli havaitsen lapsen arjessa jotain, johon hän kaipaa tukea, teen palveluohjausta perheelle esimerkiksi puhe- tai toimintaterapiaan”, Satu kuvaa työtään ja jatkaa:

”Painotan työssäni vuorovaikutus- ja tunneasioita. Esimerkiksi lapsen diagnoosi on tunnistettava ja tärkeä asia, mutta merkityksellisintä on saada vuorovaikutus toimimaan hänen kanssaan. Yhteinen yhteys luo pohjan, johon voimme lähteä rakentamaan muita oppimisen asioita.”

Vuorovaikutuksen rakentaminen lähtee Sadun mukaan liikkeelle esimerkiksi kuuntelemisesta, läsnä olemisesta ja koskettamisesta. Hän haluaa nähdä jokaisessa lapsessa hyvän puolen.

”Rajojen asettaminen on tärkeää, mutta niiden rinnalla on oleellista olla lempeä ja positiivinen.”

 

Moniammatillista yhteistyötä

Työtään aidosti sydämellään toteuttavan Sadun työpäivät pitävät sisällään paljon vuorovaikutusta lasten, vanhempien sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi vuosien varrella Varkauden kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden ammattilaisten verkosto on tullut hänelle tutuksi.

”On todella helppoa tehdä moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi perheneuvonnan sekä puhe- ja toimintaterapian ammattilaisten kanssa. Lapsen tarpeista riippuen ammatillinen verkosto hänen arkeaan tukemassa saattaa olla laajakin, joten on hienoa, että tarvittava osaaminen löytyy läheltä”, Satu toteaa.

Laajan verkoston lisäksi on yksi asia, joka mahdollistaa päiväkodin onnistuneen työarjen.

”Arvostan todella paljon kaikkia työkavereitani, jotka tekevät työtä varhaiskasvatuksessa. He tekevät mielestäni todella hienoa työtä”, Satu kiteyttää hymyillen.

Varkauden kaupungin avoimet työpaikat

Tutustu uramahdollisuuksiin!

Katso avoimet työpaikat

 

Rekrytointiyhteistyössä RTK-Henkilöstöpalvelu

Tutustu Varkauden alueen ja muun Suomen avoimiin työpaikkoihimme!